Transformatorerna

In-lite-systemet ansluts till 12 V lågspänning, detta innebär att 230 V ström från eluttaget omvandlas till 12 V med hjälp av en transformator. Detta är en säker spänning som gör in-lite-belysningen enkel att ansluta och flytta själv.

hub-50 och hub-100

HUB-50 & HUB-100

HUB-50 och HUB-100 är standardtransformatorerna i vårt sortiment. De styrs med en touch knapp och till transformatorerna kan 50 VA eller 100 VA anslutas. Detta kan fördelas över två kabelingångar men observera att dessa inte kan styras oberoende av varandra.

smart hub 150

SMART HUB-150

SMART HUB -150 styrs via in-lite-appen, till transformatorn kan maximalt 150 VA anslutas. Detta kan fördelas över tre kabelingångar som kan styras oberoende av varandra.

Skydda transformatorn

PROTECTORS är tillverkade av högkvalitativt syntetmaterial och utvecklade för att skydda transformatorerna SMART HUB-150, HUB-50 och HUB-100 mot alla typer av nederbörd.

Smarthub