In-lite systemet 12V

In-lite är ett 12 volt-system vilket innebär att det drivs av svagström som är ofarlig för såväl människor som djur. Svagströmen gör också att du får lov att installera belysningen själv, även om de flesta anlitar en elektriker eller professionell montör.

Garanti & reparation

5 års in-lite garanti

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt kvaliteten på våra produkter och vill att du ska kunna njuta av din belysning fullt ut. Därför lämnar vi 5 års garanti på alla våra armaturer och transformatorer.

Göra anspråk på garantin

Om något trots allt inte skulle fungera perfekt kan du göra anspråk på garantin via den återförsäljare eller trädgårdsmästare du köpt produkten av. Då måste du kunna visa upp ett kvitto eller en faktura. Spara dem alltså väl!

Reparation eller ersättningsprodukt

Om ett fel upptäcks i din produkt inom garantiperioden kommer vi att reparera det åt dig, om produkten inte kan repareras kommer vi att tillhandahålla en ny. Om modellen inte längre är tillgänglig erbjuder vi ett lämpligt alternativ. Vi ser alltid till att du återigen kan njuta av din belysning så snart som möjligt.

Observera! in-lite ger 5 års garanti på alla armaturer och transformatorer, om andra komponenter än in-lites originaldelar används i systemet, förfaller garantin. Inga rättigheter kan härledas från uppgifterna om LED-ljuskällornas livslängd (antalet drifttimmar). Om det gäller en ersättningsprodukt kan man endast göra anspråk på garantin under den tid som återstår av den redan löpande garantiperioden.