Tillbehör

tillbehör koppling

CC-2 kabelkopplingar och förlängningskabel

Förutom de grundläggande delarna för ett fungerande in-lite-system erbjuder vi även ett antal praktiska extra systemkomponenter. Med hjälp av kabelkopplingarna kan du enkelt göra en eller flera kabelförgreningar för att dra kabeln längs de olika armaturerna. Vill du placera en lampa längre från 12 V-kabeln använder du en förlängningskabel, dessa finns i längderna 1, 2 och 3 meter och placeras mellan armaturen och Easy-Lock kopplingen.

kabelkoppling

Easy-Lock och CC-2 kabelkopplingar

Easy-Lock och CC-2 kopplingarna ansluter du i en handvändning, med hjälp av en kabelklämma placeras kabeln i kontakten. Genom att vrida fast locket trycks kontakterna in i kabelns isoleringsmaterial och på så sätt uppstår en solid koppling. Tack vare den speciella gelen i kontakten skyddas kopplingen mot fukt och annan yttre påverkan. Kabelmantelns konstruktion gör att kabeln inte skadas, det betyder att Easy-Lock och CC-2 utan problem kan flyttas och du kan när som helst ändra din belysningsplan.

Visste du att…

Easy-Lock kontakten levereras som standard med varje in-lite armatur. Med denna kontakt kan du enkelt ansluta din armatur var om helst på huvudkabel.